Tips voor als iemand jou vertelt over een psychische stoornis


 • Ga niet af op uiterlijk. Je hoeft depressie, andere mentale stoornissen of psychische problematiek, niet te zien. Dus neem mensen serieus als ze hierover praten. Psychische problemen hebben geen vaststaand uiterlijk.
 • Blijf interesse tonen in iemand. Vraag hoe het gaat en blijf interesse tonen in hoe het met iemand gaat, ook als er geen verandering in zit of als iemand er geen (uitgebreid) antwoord op geeft.
 • Besef dat iemand persoonlijke dingen deelt. Gedachtes en gevoelens kunnen heel heftig zijn en ook heel persoonlijk en lastig om te delen. Als iemand zich naar jou openstelt, luister dan zonder te oordelen.
 • Luister, maar geef geen advies. Wees je er ook van bewust dat gewoon samen iets doen al heel steunend kan zijn en dat er niet altijd (over moeilijke dingen) gepraat hoeft te worden.
 • Bied hulp aan. Vraag wat je kunt doen om iemand te helpen. Samen dingen ondernemen kan heel helpend zijn. Als iemand geen professionele hulp heeft, ga daar samen naar op zoek. Bij ernstige klachten is professionele hulp heel erg belangrijk.
 • Niet alles hoeft daarover te gaan. Praat niet alleen maar over de lastige dingen en stel geen duizend vragen, maar heb het ook juist over leuke en luchtige dingen met elkaar.
 • Behandel iemand niet als een speciaal persoon. Zie iemand als mens en niet als ziekte.
 • Vraag om duidelijkheid als je ergens over twijfelt. Dat is veel beter dan zelf verzinnen hoe het zit!
 • Blijf iemand betrekken. Ook als je verwacht dat iemand geen zin heeft, blijf iemand uitnodigen. Blijf iemand uitnodigen en blijf iemand de kans geven om wél ja te zeggen. Vergeet ook niet dat als iemand steeds nee zegt, het wel fijn is te merken om wel uitgenodigd te zijn, dus dat de uitnodiging op zichzelf al iets kan betekenen voor iemand. Besef ook dat als iemand nee zegt, dit geen afwijzing is, maar dat het heel moeilijk is om mee te doen met dingen als je je zo slecht voelt.
 • Verwacht geen wonderen. Verwacht niet van iemand dat hij/zij zich beter voelt na een behandeling, een (behandel)opname, of na een bepaalde periode. Dat hoeft namelijk helemaal niet zo te zijn. Verwacht ook niet van iemand die zich zo slecht voelt (of juist helemaal niets voelt) om op dit moment de interesse van vroeger te hebben in activiteiten of in jou.
 • Maak niet alles positief. Je kunt iemand helpen met het benoemen van de dingen die iemand goed doet of die goed zijn gegaan op een dag, máár maak daarmee de zware dingen niet weg. Als je alles omzet in iets positiefs dan erken je iemands gevoelens en ervaringen niet.